อบต.นาจักร จัดแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ

121
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี ครั้งที่ 3/2563 ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร โดยมี นายวิชา พริ้งเพลิด ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริการส่วนตำบลนาจักร  นายชวลิต บทกลอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร คณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการจัดการแข่งขันกีฬาสีของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ร่วมการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

แสดงความเห็น