อบต.นาจักร จัดลอยกระทงแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

31
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ในงานมีการสาธิตทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ กระทงจากกรวยไอศกรีม ให้กับน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งานประชาสัมพันธ์ อบต.นาจักร แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลนาจักร ประจำปี 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้กับลูกหลานชาวตำบลนาจักร ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการสาธิตทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ กระทงจากกรวยไอศกรีม ให้กับน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีการแสดงบนเวทีของน้องๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาจักรและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาจักร มาส่งมอบความสุขให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย.

แสดงความเห็น