อบต.นาจักรแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองมลพิษ PM2.5

67
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

อบต.นาจักร โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักงานปลัด อบต.นาจักร ทำการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองมลพิษ PM2.5 โดยทำการพรมน้ำล้างถนนและบริเวณที่มีฝุ่นควันเป็นจำนวนมาในพื้นที่ ต.นาจักร อ.เมืองแพร่  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นสิ่งที่ นายชวลิต บทกลอน นายก อบต.นาจักร ต้องการให้เทศบาลตำบลนาจักร มีส่วนร่วมในการลดบริมาณฝุ่นละอองมลพิษ PM2.5  ให้ลดลง เพราะจังหวัดแพร่ เป็นหนึ่งในจังหวัด ที่มีค่าปริมาณ ฝุ่นละอองมลพิษ PM2.5  สูงกว่ามาตรฐาน จนอาจส่งผลให้มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ได้

แสดงความเห็น