‘ห้วยอ้อ’ ทำ MOU กับ ร.ร.กีฬาจังหวัดลำปาง

180
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

นำนักกีฬากระโดดสูง ไปร่วมเก็บตัวและฝึกซ้อม ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เพื่อไปแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ

นายวีระชัย เฮงษฏีกุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ ได้มอบหมายให้ นางสาวดรุณี อู่เงิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ นำนักกีฬากระโดดสูง ไปร่วมเก็บตัวและฝึกซ้อม ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เพื่อไปแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ จังหวัดระยองในวันที่ 6-15 ธันวาคม นี้

ในขณะเดียวกันทางโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ ได้ประสานการทำ MOU กับ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ในการสร้างโรงเรียนเครือข่าย เพื่อขอรับโควต้านักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ในปีการศึกษา 2563

แสดงความเห็น