สหกรณ์จังหวัดแพร่ พัฒนาสมรรถนะรายบุคคล

172
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

……….สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแพร่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

………..เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแพร่ น.ส.กลมวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ เป็นประธานการเปิดประชุ โดยมี ข้าราชการสังกัด สหกรณ์ จังหวัดแพร่ ทุกฝ่าย ร่วมประชุมเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะ รายบุคคลแก่ข้าราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างบุคคลการ ของสำนักงาน สหกรณ์ จังหวัดแพร่ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ ไปพัฒนาตนเอง และประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

………ซึ่งสำนักงาน สหกรณ์ จังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานราชการที่ต้องกำกับดูแล สหกรณ์ต่าง ๆ ที่มีทุกกลุ่มอาชีพ ภายใต้ ระบบสหกรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีวิทยากร บรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีวิทยากรมาแนะนำ แนวทางการทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นแนวทางประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ ได้ทราบถึงกิจกรรมที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่