สมเด็จพระสังฆราชฯ โปรดประทานนามพระพุทธปฏิมากร จ.แพร่

223
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก นั้น พระองค์โปรดประทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธศรีศากยะพุทธมณฑลนายก”

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลจ.แพร่ เจริญพรว่า ตามที่คณะสงฆ์จ.แพร่ จะดำเนินการสร้างพระพุทธรูปพระสิงห์ 3 ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 49นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ ประทับนั่งบนฐานบัว 1 ชั้น ซึ่งจะดำเนินการหล่อในวันที่ 14 พ.ค.63(วันอัฏฐมีบูชา) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ณ พุทธมณฑลจ.แพร่ ดอยปัง ต.น้ำชำ อ.เมือง(ใกล้วนอุทยานแพะเมืองผี) จ.แพร่

ซึ่งคณะสงฆ์จ.แพร่ เห็นว่า ควรขอประทานนามพระพุทธปฏิมากรจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และได้ขอประทานนามพระพุทธปฏิมากร ประจำพุทธมณฑลจ.แพร่นั้น ขณะนี้ได้รับหนังสือจากสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แจ้งมาว่า ตามที่ขอประทานกราบทูล เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก นั้น พระองค์โปรดประทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธศรีศากยะพุทธมณฑลนายก”

      พระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรต่อไปว่า ขณะนี้พุทธมณฑลจ.แพร่ อยู่ระหว่างการดำเนินก่อสร้าง และจะดำเนินการหล่อ“พระพุทธศรีศากยะพุทธมณฑลนายก”  ในวันที่ 14 พ.ค.63(วันอัฏฐมีบูชา)ต่อไป

แสดงความเห็น