สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมที่ จ.แพร่

69
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

……….วันนี้ที่ 14 ก.ย.63  พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์ จ.แพร่ เจริญพรว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย(น้ำท่วม)ในพื้นที่ จ.แพร่ ในวันที่ 14 ก.ย.63 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ เวลา 13.00 ณ วัดปางเคาะ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย  และเวลา 14.00น. ที่หอประชุม ร.ร.บ้านปง อ.ลอง จ.แพร่  โดยมี พระราชเขมากร เจ้าคณะ จ.แพร่ เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย(น้ำท่วม)บ้านปางเคาะ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่  จำนวน 80 ชุดและ ร.ร.บ้านปง ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ มอบข้าวสาร สมุด ดินสอ ปากกา กระเป๋าแก่นักเรียน จำนวน 100  ชุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่