มอบรางวัลคนเก่งด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

39
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

……….ประกาศผลการประกวด มอบรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย และ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับจังหวัด จัดขึ้นโดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแพร่

……….นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่ สนง.วัฒนธรรม จ.แพร่ ได้ดำเนินการสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2563  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย 1 ชนิด ให้สามารถบังเกิดผลเป็นรูปธรรม และโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กิจกรรมประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ผลิตสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนั้น

……….ผลการประกวด โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 มีดังนี้ เยาวชนต้นแบบดนตรีไทยระดับดีเด่น ประเภทมัธยมศึกษาได้แก่ นางสาวอังคนา พันดวง ชั้น ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ เยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายภูดิศ จากน่าน จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร และมอบเกียรติบัตร แก่สถานศึกษาที่สนับสนุนโครงการฯได้แก่ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

……….โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กิจกรรมประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับจังหวัด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “ทำดีกึ่งสำเร็จรูป (The Instant Good)” โดย ทีม ออริจินัล จีซี ประกอบด้วย  นายนพรัตน์ จิตนารินทร์  นายปรเมษ โพธิรังสิยากร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “Don’t wait…Goodness” โดย ทีม อนุบาลจรูญลองรัตนาคารฟิล์ม ประกอบด้วย ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต  นายกษรัช ปุญชุพิศาล  นางสาววิไลวรรณ กันกา  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “ขา…ตั้ง”  โดย ทีมจากโรงเรียนสองพิทยาคม ประกอบด้วย นายราชพฤกษ์ สะอิ้งแก้ว นางสาวบุญฑริกา ยะอินต๊ะ นางสาวพัตรวิมล นันทะวงศ์

……….สำหรับการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร มี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลาง จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่