ป่าหลังช่อแฮวิวิกฤติไฟไหม้ลามถึงวัดดอยเล็ง

272
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

จ.แพร่ ห่วงใยสุขภาพประชาชน หลังปริมาณฝุ่นละอองที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหลังวัดพระธาตุดอยเล็งไฟป่ามาแล้ว

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (3-9 มค 63) ปรากฏว่าสถานการณ์ ปริมาณฝุ่นละอองจังหวัดแพร่เริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจังหวัดแพร่เป็นวงกว้าง

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่จึงสั่งการให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ (ไฟป่าและหมอกควัน) ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนให้ดำเนินการไถกลบ แผนการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงไม่เผาในพื้นที่ริมทาง และริมทางหลวงท้องถิ่นและขอให้กำจัดวัชพืช หรือใบไม้ โดยให้นำไปรวมไว้ที่ธนาคารใบไม้ของหมู่บ้าน เพื่อผลิตปุ๋ยหมักแทนการเผา แต่หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการเผาให้แจ้งขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นั้น และต้องดำเนินการเผาตามแผนการจัดการเชื้อเพลิงที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ไฟป่าและหมอกควันกำหนดไว้เท่านั้น โดยให้ดำเนินการตามประกาศศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ไฟป่าและหมอกควันกำหนดไว้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ 14 มกราคม 2563 พระมหาบุญชิต อติธัมโม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เจ้าวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ ได้ให้ นายพูน แจ่มใส หน.หน่วยฯพร.9(ช่อแฮ) ว่าเหตุไฟป่า ใกล้พระธาตุธาตุดอยเล็ง หลังจากนั้น ได้ นำเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พร.9(ช่อแฮ) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองแพร่ กองร้อย อส.ที่ 1 อ.เมืองแพร่ ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟแพร่ กำนัน ต.ช่อแฮ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 และ ม. 10 ต.ช่อแฮ ร่วมกันดับไฟป่าบริเวณห้วยเตี้ย ห้วยตีนผี ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย หมู่ 7 บ้านปง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ พิกัด47Q 627878E 1998340Nสามารถควบคุมไฟได้ทำแนวกันไฟและเฝ้าระวัง พื้นที่เสียหายประมาณ 15 ไร่ ปัญหาอุปสรรค เข้าดับไฟอยากลำบาก สภาพป่าเป็นเขาสูงชั้น เป็นป่าเบญจพรรณ สาเหตุเผาเศษวัชพืชในพื้นที่การเกษตร

แสดงความเห็น