ประชุมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและถ้ำต่างๆ

56
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

……….เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและถ้ำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสากล

……….เวลา 9.00 น. วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ  โรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร่  จ.แพร่ มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและถ้ำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตภาคเหนือตอนบน 2 ในการประชุมมีการระดมความคิดเห็นสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเชื่อมโยงเรียนรู้ร่วมกันใน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดแพร่ โครงการจัดทำแผนแม่บทและสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน และพื้นที่ บริเวณโดยรอบ อ.แม่สาย

………..จากนั้นมีการประชุม “การมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนและสร้างความเชื่อมโยง เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและ สากล” โดย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นมีกิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาพื้นที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนาง นอนและพื้นที่โดยรอบเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสากล

………..ในการประชุมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติต่างๆ ที่มีแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในความรับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว  และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ผู้ร่วมวิจัยคณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ฑาริกา พลโลก ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่