จ.แพร่ ระดมปล่อยแถวกวาดล้างเข้มรับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

274
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันได้แพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง แล้วยังสามารถป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เวลา 21.00 น.คืนวันที่ 3 เมษายน 2563  ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จว.แพร่ น.พ.ขจร วินัยพานิช สาธารณสุขจ.แพร่ ไปปล่อยแถวการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

พ.ต.อ.พงษ์พีระ การะเกด ผกก.ฝอ.ภ.จว.แพร่ กล่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 , ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มี.ค.63 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) และ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ เพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันได้แพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง ซึ่งในประเทศไทยพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แถลงแล้ว นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และการยกระดับการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อีกทั้งห่วงใยถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงวิกฤตปัจจุบัน ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขนส่งจังหวัดแพร่ สรรพสามิตพื้นที่แพร่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้จัดพิธี   การปล่อยแถวการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 100 นาย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีประสิทธิภาพ กอปรกับเพื่อ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยทุกสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณการร่วมกัน จัดพิธีการปล่อยแถว กำลังพลเพื่อร่วมกันปฏิบัติการในครั้งนี้พร้อมกัน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่