จ.แพร่ทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทเด็กชนบท ฯ

57
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

เวลา 14.30 น.วันนี้ (2 เม.ย.63) ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง สนง.พัฒนาชุมชน จ.แพร่ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการ จ.แพร่และคณะ เข้าร่วมพิธี  ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โดยพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าป่า 

วัตถุประสงค์การจัดงาน ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และเพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ผ้าป่าที่จัดทอดในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กร ประชาชน ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯจำนวน 281,770.75 บาท(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย.63)ในการนี้พระโกศัยเจติยารักษ์ และคณะพระสงฆ์ เจ้าหน้าที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จำนวน 10,000 บาท และบริจาคเงินสมทบ จ.แพร่ เพื่อร่วมสู้วิกฤตโควิด-19 ผ่านกองทุนชาวแพร่ร่วมใจต้านภาคโควิด-19 จำนวน 20,000 บาท ผ่านนางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ อีกด้วย.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่