เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมต้านไวรัสโคโรน่า 19

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง ...

อบต.นาจักร สอนทำหน้ากากอนามัย แก่ อสม.และประชาชน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา  อบต.นาจักร จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019...

อบต.นาจักร จัดแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี ครั้งที่ 3/2563 ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร โดยมี นายวิชา พริ้งเพลิด ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริการส่วนตำบลนาจักร  นายชวลิต บทกลอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร คณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการจัดการแข่งขันกีฬาสีของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ร่วมการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

อบต.นาจักรแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองมลพิษ PM2.5

อบต.นาจักร โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักงานปลัด อบต.นาจักร ทำการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองมลพิษ PM2.5 โดยทำการพรมน้ำล้างถนนและบริเวณที่มีฝุ่นควันเป็นจำนวนมาในพื้นที่ ต.นาจักร อ.เมืองแพร่  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว...

‘ป่าแมต’จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลป่าแมต จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

เทศบาลตำบลห้วยอ้อ ร่วมพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายวีระชัย เฮงษฎีกุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ นำคณะผู้บริหารฯ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยอ้อ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยอ้อ...

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่จัดวันครูยิ่งใหญ่

มีพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูดีเด่น การแสดงของคณะครู การมอบเครื่องปริ้นท์เตอร์ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่

สวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ

เมื่อวันที่ 2  มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมคณะบริหารฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ร่วมสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ นายวีระชัย  เฮงษฎีกุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ...

เทศบาลตำบลห้วยอ้อ ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่

เวลา 08.30 น.  วันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายวีระชัย เฮงษฎีกุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เทศบาลตำบลห้วยอ้อร่วมกิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาฯ

เวลา 07.00  น. วันที่  5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายวีระชัย เฮงษฎีกุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ พร้อมคณะบริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ...

ข่าวล่าสุด