อบต.นาจักร สนับสนุนรถน้ำช่วยดับเพลิงเหตุไฟไหม้

..........เวลา 14.30 น. วันที่  23 มิถุนายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ได้รับการร้องขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเหตุเพลิงไหม้โรงเก็บยางรถยนต์ของร้านประเสริฐการยาง เขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ นายชวลิต  บทกลอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร มอบหมายให้ นายกฤตนัน ธนโชคคุณาสิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ผู้ควบคุมพร้อมเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว จนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

อบต.นาจักร มอบนมผงให้กับเด็กแรกเกิด

..........วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 งานพัฒนาชุมชน อบต.นาจักร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ มอบนมผงให้กับผู้ปกครองของน้องๆเด็กแรกเกิดในพื้นที่ตำบลนาจักร  ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิท 19) ณ ห้องประชุม อบต.นาจักร

อบต.นาจักร ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการโควิด 19

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  นำโดย หัวหน้าสำนักงานปลัด นิติกร และงานสาธารณสุขร่วมตรวจประเมินและให้คำแนะนำใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการปฏิบัติตามมาตรการโควิด19 ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมชาย โรงแรมและโรงภาพยนตร์ในพื้นที่ ตามข้อสั่งการของสาธารณสุขจังหวัดแพร่

อบต.นาจักร พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

...........งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  นำเจ้าหน้าที่ออกทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยทำการพ่นหมอกควันในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 6-21 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

อบต.นาจักรช่วยเหลือเหลือบ้านถูกพายุพัด

...........ส่งทีมออกสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน) กับฝ่ายปกครอง พบมีบ้านได้รับความเสียหายจำนวน 4 หลัง 2 หมู่บ้าน และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.แพร่ จึงให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ..........วันที่ 12...

อบต.นาจักร ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง

..........งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต.นาจักร ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้แก่ ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากในพื้นที่ จำนวน 4 รายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

อบต.นาจักร ตั้งจุดตรวจควบคุมโควิด-19

..............งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาจักร ร่วมกับผู้นำชุมชน จัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ณ จุดตรวจหน้าวัดนาจักร เพื่อทำการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทาง เข้า-ออก พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร เฝ้าระวังและสังเกตอาการของผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ระหว่าวันที่ 11 - 17...

เทศบาลป่าแมตสู้ภัยโควิด-19 ทำความสะอาดจุดเสี่ยง

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าแมต นำโดย  นายสุทธิพันธ์  ทองไหล นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต...

อบต.เด่นชัย ทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.63 อบต.เด่นชัย เข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอเด่นชัยในการ "อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง"...

เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมต้านไวรัสโคโรน่า 19

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง ...

ข่าวล่าสุด