กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ประชุม

25
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 27 พ.ย.62 นายวีระชัย เฮงษฎีกุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ

แสดงความเห็น